Monday, April 9, 2012

7 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு - அரசாணை எண்: 116 நாள்: 09-04-2012

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 7 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்குவதற்கான அரசாணை வெளியிட்டப்பட்டுள்ளது.


அரசாணை எண்: 116 நாள்: 09-04-2012

G.O No. 116  April 9, 2012 

No comments:

4tamilmedia